Rovict.nlESIS-A

Het modernste leerlingadministratieprogramma van Nederland

Intuïtief – Gebruiksvriendelijk – “Mijn ESIS”

ESIS-A omvat alle administratieve taken die voor een school voor primair onderwijs van essentieel belang zijn. ESIS is al vele jaren een erkend administratiesysteem. Naast het ministerie van OC&W en de inspectie, gaan ook instellingen als administratiekantoren, gemeenten, DUO, Voortgezet Onderwijs en de GGD/Schoolmaatschappelijk Werk akkoord met de overzichten, zoals deze uit ESIS komen. De uitwisseling met BRON verloopt uitstekend.

Webbased

ESIS is gebruiksvriendelijk, webbased en werkt intuïtief. Vanzelfsprekend kunt u met meerdere personen tegelijkertijd met ESIS werken. Door middel van autorisatie geeft u aan welke gebruikers u toegang geeft tot het programma en welke rechten zij hebben– het zogenoemde “Mijn ESIS”. Met het onderdeel Lesroosters kunt u nu uw eigen weekrooster samenstellen.

Uniek is dat u met ESIS op bovenschools niveau gemeenschappelijk informatie kan delen, ESIS Bovenschools, (bv. lijsten van huisartsen) en managementinformatie kunt genereren.

PKO en Inspectie

Ter voorbereiding op het Periodiek Bezoek van de Onderwijsinspectie zijn overzichten samengesteld, zoals: het aantal zittenblijvers per leerjaar; groepsoverzichten van toetsresultaten van leerlingen die bij aanvang van groep 1 op school zaten; schooloverzichten om de toetsresultaten in beeld te brengen.
Daar hebben we nu ook het Managementoverzicht Opbrengsten met inspectienormen aan toegevoegd: u kunt nu zelf de gemiddelde vaardigheidscores van toetsafnames in beeld brengen en deze afzetten tegen de normering die de inspectie hanteert.

Functionaliteiten

 • volledige leerlingadministratie;
 • absentenregistratie;
 • PKO – inspectieoverzichten;
 • Overzicht opbrengsten met inspectienorm;
 • roosteren van ouderavonden;
 • financiën (kleine kas en accept giro’s);
 • activiteiten plannen;
 • vakanties en vrije dagen invoeren;
 • groepsroosters aanmaken m.b.v. een jaarplanning;
 • een urenberekening maken, die u inzicht geeft in de geplande onderwijstijd per leerjaar;
 • lesrooster per week opstellen;
 • registratie van peuters: kinderen die een voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken, schrijft u ook in ESIS in. Ook toetsgegevens en observaties legt u hierin vast;
 • samen met ESIS-B, een volledig geïntegreerd leerlingzorgsysteem.

Digitaal Overdrachts Dossier en ELD

Het DOD, waarmee leerlingdossiers digitaal kunnen overgedragen worden, is al weer een aantal jaren in gebruik. Het ELD, het Elektronisch Leer Dossier, is een vervolgstap in deze ontwikkeling. Het ELD wil de overdracht van gegevens in de hele onderwijsketen goed regelen. Rovict is gekwalificeerd voor het ELD.

Samengevat:

 • één uniform systeem voor de gehele administratie;
 • geen dubbel (invoer)werk;
 • overzichten voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • altijd up-to-date;
 • goed inzicht in het reilen en zeilen van uw school;
 • gegevens invoeren en opvragen waar en wanneer u maar wilt;
 • direct overzichten beschikbaar voor het bezoek van de Onderwijsinspectie.

Met ESIS kunt u meer dan alleen uw leerlingadministratie verzorgen:

ESIS-B is hét leerlingzorgsysteem voor registratie van toetsresultaten, dossieropbouw, verslag van oudergesprekken en handelingsplannen. Inclusief het Landelijk Model Onderwijskundig Rapport: alle relevante gegevens uit ESIS worden automatisch hierin ingelezen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via verkoop@rovict.nl of via 035 - 603 60 80. U kunt ook onze demo-filmpjes van ESIS bekijken door hier te klikken. Meer informatie over andere producten van Rovict, vindt u op bij het onderdeel Producten op onze website www.rovict.nl.


Ruimte voor onderwijs