Ruimte voor Onderwijs

Ideeën, tips of klachten

We zijn blij met uw vraag, klacht of suggestie.  Het helpt ons om scherp te blijven. Fijn wanneer u de moeite neemt om die aan ons door te geven. In het formulier Wat te doen bij een klacht kunt u lezen wat u kunt doen. Daar kunt u ook het Klachtenregistratieformulier downloaden.

Heeft u een suggestie, gebruikt u dan het Ideeënformulier.

En hier leest u de formele klachtenregeling die Rovict hanteert.