Ruimte voor Onderwijs

Bijeenkomsten 

Rovict organiseert voor diverse klantgroepen bijeenkomsten.

In verband met corona zijn deze bijeenkomsten in 2021 digitaal. 

1. Bijeenkomsten ESIS Contactpersonen 

Voor onze ESIS Contactpersonen organiseren we 2 keer per jaar informatiebijeenkomsten. We laten zien wat we gerealiseerd hebben, vertellen over de te verwachten ontwikkelingen en raadplegen de aanwezigen. 
Klik hier om je in te schrijven voor de bijeenkomst in het voor- en najaar van 2021.

2. Bijeenkomsten ESIS Trainers 

Ook voor onze ESIS Trainers organiseren we 2 keer per jaar informatiebijeenkomsten. De ESIS Trainers krijgen uitleg en instructie over de recent ontwikkelde software. Doel is dat zij de nieuwste aspecten van ESIS onder de knie krijgen.
De bijeenkomsten voor de Trainers zijn zo veel mogelijk voorafgaand aan die van de Contactpersonen.
Klik hier om je in te schrijven voor de bijeenkomst in het voor- en najaar van 2021.

4. Klankbordgroepen

Leden van de diverse Klankbordgroepen denken kritisch en intensief mee over nieuwe ontwikkelingen van ESIS. De leden worden actief betrokken bij het uitwerken van user stories en het stellen van prioriteiten. Zij delen kennis met Rovict en delen kennis onderling. Zij ontvangen informatie over de voorgenomen tijdpaden. Elke klankbordgroep komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar.
We hebben 4 Klankbordgroepen van 10 à 15 personen:

  • Klankbordgroep Intern Begeleiders
  • Klankbordgroep Speciaal Basisonderwijs
  • Klankbordgroep Administrateurs
  • Klankbordgroep Management en ICT

Data voor bijeenkomsten van de Klankbordgroepen worden in onderling overleg vastgesteld. 

We hopen je te ontmoeten!