Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Hoe kan ik absentie invoeren?

  1. Ga naar Leerlingen > Absentie;
  2. Selecteer een groep;
  3. Selecteer een of meer dagdelen waarop een of meer leerlingen absent waren;
  4. Kies een absentiereden; en bevestig deze met OK
  5. Klik op <Gereed>

Voor een voorbeeld kunt u ook de demo bekijken:
Klik hier voor de demonstratie Absentie invoeren en wijzigen (01:35)
Zie ook ESIS Help, Instructies

2. Handleiding verzuim melden

Klik hier voor de Handleiding verzuim melden.