Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Hoe en waar voer ik de gegevens van de eindtoets in? Voor BO scholen.

Ter ondersteuning aan het invoeren van de Verplichte Eindtoets in ESIS is er een stappenplan ontwikkeld.
Klik hier om het stappenplan te downloaden.

Klik hier voor een korte instructievideo van de Verplichte Eindtoets 2016.

2. Hoe wissel ik het ontwikkelingsperspectief uit met Bron?

Klik hier voor de instructie.

3. Hoe wisselt een Cluster 1 en 2 SO school het Arrangement WEC uit?

Klik hier voor de instructie.

4. Veel voorkomende signalen en afkeuringen

Klik hier om een overzicht te downloaden van veel voorkomende signalen tijdens de IBG aanlevering en de bijbehorende oplossingen.

5. Welk leerlingaantal is juist óf Hoe controleer ik de 1 oktober telling?

Klik hier voor een stappenplan.

6. ESIS blijft hangen bij een bepaalde leerling. Hoe los ik dit op?

In incidentele gevallen stagneert de verzending van berichten. Dit probleem is bij Rovict in behandeling. U kunt dit probleem eventueel omzeilen door bij de betreffende leerling het sofinummer te verwijderen en vervolgens de leerlinggegevens opnieuw te verzenden. Stagneert de verzending wederom dan kunt u de desbetreffende leerling het beste deselecteren in de leerlingenlijst. U gaat verder met het verzenden van de gegevens van de overige leerlingen. De gegevens van de gedeselecteerde leerling moeten nog naar BRON worden verzonden als dit probleem is verholpen.

7. Hoe moet ik het beveiligingscertificaat installeren in ESIS?

 1. U downloadt het certificaat en plaatst dit op uw bureaublad of in mijn documenten.
 2. Ga in ESIS naar Import-Export-Koppelingen > Certificaatbeheer.
 3. Klik op <Certificaat toevoegen>.
 4. Klik achter Certificaatbestand op <Bladeren>. Ga naar het bureaublad en selecteer het certificaat.
 5. Vu achter Wachtwoord het wachtwoord uit de wachtwoordbrief van BRON in.
 6. Selecteer achter Certificaattype “Bron”.

Het certificaat wordt 1 dag later geactiveerd. Dit houdt in dat u één dag na het toevoegen van het certificaat met BRON kunt gaan uitwisselen.

8. Hoe ga ik verder na het installeren van het certificaat

Na het installeren van het certificaat moeten de gegevens van alle leerlingen aan BRON geleverd worden. U gaat naar Uitwisseling > BRON moduleBRON Start Scherm. Vervolgens klikt u op <Verzenden >. ESIS selecteert automatisch die leerlingen waar gegevens voor verzonden moeten worden. Klik op <Volgende>. Standaard wordt "Alle leerlingen kiezen" geselecteerd, klik op <Volgende>.

ESIS voert controles uit op de leerlinggegevens en maakt onderscheid tussen afkeuringen en goedkeuringen. U heeft de keuze om de goedgekeurde leerlinggegevens direct te versturen en daarna de afgekeurde leerlinggegevens aan te passen, óf eerst de leerlinggegevens aan te passen en de leerlinggegevens vervolgens te verzenden.

9. Hoe vaak moet ik berichten ontvangen?

Rovict adviseert om een keer per week berichten te ontvangen. Na het ontvangen corrigeert u eventuele foutmeldingen. Vervolgens gaat u opnieuw leerlinggegevens verzenden.

10. Waarom zie ik in de lijst met te versturen leerlinggegevens meer leerlingen dan er ingeschreven staan?

1-8-2008 is de invoeringsdatum van het onderwijsnummer. In de lijst van te versturen leerlinggegevens staan alle leerlingen die op óf vanaf dat moment een inschrijving op school hebben. Leerlingen die op 1-8-2008 ingeschreven stonden maar inmiddels zijn uitgeschreven, staan daarom ook op deze lijst.

11. Hoe vraag ik een registratieoverzicht op in ESIS?

Door onderstaande stappen te volgen vraagt u een registratie overzicht op in ESIS.

 1. Ga naar Uitwisseling > BRON module.
 2. Voer uw wachtwoord in. Klik op <Verzenden>.
 3. Selecteer Ik wil een registratie overzicht opvragen.
 4. Selecteer Alle in BRON ingeschreven leerlingen op peildatum, geef de gewenste peildatum op. Óf selecteer Een selectie van leerlingen.
 5. Klik op <Volgende>.
  Als u weer uit gaat wisselen met BRON klikt u op <Ontvangen>, het registratie overzicht wordt nu opgehaald.
 6. Ga naar Overzichten en Exporteren > Overzichten, BRON – BRON Ontvangstoverzicht. Klik op <Volgende>.
 7. Selecteer Registratieoverzichten en selecteer Samenvatting óf Uitgebreid.
 8. Selecteer het gewenste identificatienummer. Klik op <Volgende>.

12. Er is verschil tussen de werkelijke en gewenste werking van BRON. Wat moet ik doen?

Als BRON niet werkt zoals u verwacht kunt u de Issuelijst van BRON raadplegen. Deze lijst is te vinden op de website van BRON, www.bron.nl onder “Ondersteuning en downloads”. Per issue staat hier een omschrijving van het probleem, het gevolg,  wat u moet doen en per welke datum een oplossing verwacht mag worden.

13. Kan ik ondersteuning krijgen bij de controle van het GTB/AB overzicht in Mijn BRON?

Het GTB/AB overzicht in Mijn BRON komt niet overeen met uw verwachtingen en/of met de getallen in ESIS. Voor ondersteuning bij de controle kunt u contact opnemen met de helpdesk van BRON of met uw relatiemanager van BRON.

14. Welke informatie staat tot uw beschikking met betrekking tot uitwisseling met BRON, en waar kunt u die informatie vinden?

Op de website van BRON treft u veel informatie aan.Kijkt u vooral bij ondersteuning en downloads.

Ook via de kennisbank van BRON zijn veel antwoorden te krijgen wanneer u twee woorden intikt, die te maken hebben met uw vraag.
In ESIS kunt u via de Help ondersteuning krijgen via het vraagteken rechtsboven in ESIS óf via de menuoptie Help.

Op de website van Rovict staan veelgestelde vragen met betrekking tot BRON.

15. Wat moet ik doen bij een dubbele inschrijving?

Klik hier voor een stappenplan.

16. Welke leerlingen ziet u op het registratie overzicht wanneer u meerdere aanleverpunten heeft?

Door middel van een registratie overzicht kunt u opvragen welke persoons- en inschrijvingsgegevens van een leerling in BRON zijn geregistreerd. Zie voor meer informatie over het opvragen van een registratie overzicht de FAQ “Hoe vraag ik een registratie overzicht op in ESIS? óf de Help in ESIS.

Beschikt uw school over meerdere aanleverpunten, twee of meer vestigingen met een eigen aanleverpunt / certificaat, dan zijn op een registratieoverzicht alle leerlingen van alle vestigingen zichtbaar. Op het registratie overzicht worden de leerlingen van de school getoond.

Let op:
Scholen moeten geen actie ondernemen bij voor hen onbekende leerlingen. BRON doet een aanpassing in de software.

17. Hoe los ik foutcode 311 op?

Klik hier voor instructie.

18. Waarom zet ESIS een leerling niet klaar voor verzending naar BRON?

U verwacht dat een bepaalde leerling in de door ESIS klaargezette lijst verschijnt voor het verzenden naar BRON. Deze leerling komt echter niet voor in de lijst, dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • Deze leerling heeft nog geen indeling in een basisgroep. Voeg bij de desbetreffende leerling een indeling toe via het tabblad Indeling.
 • Er is een gegeven gewijzigd of toegevoegd bij deze leerling dat niet behoort tot de door BRON gedefinieerde persoons- of inschrijvingsgegevens. Het is dus niet noodzakelijk om de gegevens van deze leerling naar BRON te verzenden.
 • De leerling heeft een inschrijfdatum die meer dan 60 dagen ligt na de peildatum (een toekomstige leerling). U hoeft niets te doen. Wanneer de 60 dagen termijn gepasseerd is, wordt deze leerling in de door ESIS klaargezette lijst toegevoegd.

Wilt u de gegevens van deze leerling toch verzenden dan selecteert u bij Verzenden de optie: ‘Zelf leerlingen selecteren’. De leerlingen met een wit regel zijn nog nooit verzonden. Vervolgens selecteert u de desbetreffende leerling met de juiste inschrijfdatum.

19. Waar voer ik het Advies groep 8 en het Herzien advies in?

Klik hier voor een stappenplan.

20. Waar kan ik gegevens van de eindtoets invullen? Voor SO scholen.

Klik hier voor de toelichting.

21. Hoe om te gaan met tellijsten en controle lijsten SO en VSO - ESIS

Klik hier om bestand te downloaden.

22. Hoe om te gaan met tellijsten en controle lijsten BO en SBO ESIS?

Klik hier om bestand te downloaden.

23. Passend Onderwijs en de gevolgen mbt de bekostiging

Klik hier om het bestand te openen.