Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Wat zijn de richtlijnen voor het gebruik van de DULT-Koppeling

Klik hier voor de richtlijnen.

2. Bij Import-Export-Koppelingen > Dultkoppelingen krijg ik in ESIS de melding “Onbekende fout”

Als u in ESIS via Import-Export-Koppelingen > Dultkoppelingen een melding “Onbekende fout” krijgt dient u contact op te nemen met de afdeling Support.

3. Als ik een matchstatus akkoord geef, is de aanpassing van de leerlinggegevens dan ook direct in Cito LOVS verwerkt?

De match van de leerlinggegevens wordt gemaakt in ESIS. De leerlinggegevens in Cito LOVS worden dus niet aangepast.
Waar is de match dan voor bedoeld? Het voordeel is dat alle volgende keren bij het aanbieden van een DULT bestand ESIS ‘weet’ dat leerling X uit Cito LOVS leerling Y in ESIS is en de toetsresultaten, uit het ontvangen bestand, dus bij de juiste leerling in ESIS verwerkt worden. In het Match scherm krijgt deze leerling de Matchstatus “Verwerkt”.

4. De verwerkte Cito resultaten in ESIS zijn niet correct. Wat moet ik doen?

Afhankelijk van de situatie dient u de volgende handelingen uit te voeren:

 • De toetsresultaten van de leerling zijn niet correct ingevuld in Cito LOVS.
  • Pas het toetsresultaat bij de leerling aan in Cito LOVS.
  • Voer de DULT aanlevering opnieuw uit en verwerk de gegevens in ESIS.
 • De toetsresultaten zijn abusievelijk bij de verkeerde leerling ingevuld in Cito LOVS.
  • Verwijder de toetsresultaten bij de leerling in uw Cito LOVS.
  • Voer in uw Cito LOVS de toetsresultaten in bij de juiste leerling.
  • Draai het laatst verwerkte bestand in ESIS terug door het bestand te selecteren en te klikken op <Terugdraaien>.

Voer de DULT aanlevering opnieuw uit en verwerk de gegevens in ESIS.

5. Het verzenden van DULT bestanden vanuit Cito LOVS lukt niet en er verschijnt een (fout) melding. Wat moet ik doen?

Volg onderstaande stappen om na te gaan wat u moet doen.

 1. Controleer de internetverbinding.
 2. Controleer of de juiste URL in Cito LOVS is ingevoerd, correct is: https://schakelpunt.rovictonline.nl/DULTService.asmx
 3. Controleer of de ingevoerde inlognaam en het wachtwoord in Cito overeenkomen met de bij de ESIS gebruiker, met de rol “DULT webservice”, ingevoerde inlognaam en wachtwoord.
 4. Controleer of bij de optie Leerlingidentificatie “Meenemen” is aangevinkt. Zo nee, vink dit alsnog aan.
 5. Wordt het netwerk beheerd door een externe partij/systeembeheerder waardoor er mogelijk poorten geblokkeerd kunnen worden? Zo ja, neem contact op met de externe partij/systeembeheerder om DULT verzending mogelijk te maken.

6. Hoe kan ik de toetsresultaten die via de DULT aanlevering in ESIS zijn verwerkt controleren?

De toetsresultaten die via de DULT aanlevering is ESIS zijn verwerkt zijn zichtbaar op de volgende locaties:

 • Leerlingdossier, de toetsresultaten die via de DULT koppeling zijn verwerkt worden cursief weergegeven.
 • Toetsresultaten invoer, de toetsresultaten die via de DULT koppeling zijn verwerkt worden cursief weergegeven.
 • Toetsoverzichten.

Zie voor uitgebreide informatie het Stappenplan Dultkoppeling, bladzijde 6.

7. Hoe kan ik leerlingen in Cito LOVS opschonen/ontdubbelen?

Om de leerlingen op te schonen/te ontdubbelen gaat u in Cito LOVS naar Beheer > Probleemoplosser > Leerlingen zoeken/ontdubbelen. De opschoonfunctie wordt nu gestart. Zie voor meer informatie de handleiding van Cito.

8. Hoe kan ik met DULT aan de slag als ik meerdere ESIS omgevingen en één Cito omgeving heb?

Over het werken met meerdere ESIS omgevingen en één Cito omgeving treft u meer informatie aan in het onderdeel Uitzonderingssituaties in het Stappenplan DULT koppeling, bladzijde 11.

9. Hoe maak ik een DULT koppeling aan in Cito LOVS

Zie voor het maken van een DULT koppeling in Cito LOVS het Stappenplan Dultkoppeling, bladzijde 3.

10. Ik heb meerdere Cito omgevingen en één ESIS omgeving. Wat moet ik doen om met DULT aan de slag te kunnen?

Zie voor meer informatie over het werken met meerdere Cito omgevingen en één ESIS omgeving het onderdeel Uitzonderingssituaties in het Stappenplan DULT koppeling, bladzijde 11.

11. Ik krijg de melding dat de Dultkoppeling nog niet geactiveerd is. Wat moet ik doen?

Aan de Rovict kant wordt de DULT koppeling geactiveerd na bijwoning van de instructiebijeenkomst “DULT koppeling”. Deze bijeenkomst dient door tenminste één persoon van een school of bestuur bijgewoond te worden. Is de bijeenkomst bijgewoond en krijgt u de melding dat de toetskoppeling nog niet geactiveerd is dan kunt u contact opnemen met de afdeling Support.

Heeft u nog geen bijeenkomst bijgewoond dan kunt u zich aanmelden via onze website www.rovict.nl.

12. Mag ik het matchen van leerlingen met status “Matig” of “Geen” ook later uitvoeren?

U hoeft leerlingen met status “Matig”of “Geen” niet direct te matchen dit kunt u ook op een later tijdstip uitvoeren. Het is raadzaam een matchverslag te maken door te klikken op <Matchverslag>. Op deze manier kunt u bijhouden welke leerlingen u nog moet matchen.
Geef na het maken van het verslag in ESIS aan van welke matchstatussen de toetsresultaten uit het bestand bij leerlingen in ESIS verwerkt mogen worden. Start de verwerking.

Op een ander moment start u de DULT verwerking nogmaals door vanuit Cito LOVS een totaalbestand te maken door te klikken op <Verzend Alles>. Vervolgens matcht u de leerlingen met de status “Matig” of “Geen” alsnog. Start de verwerking van dit bestand.

13. Waar kan ik de instellingen voor de DULT koppeling instellen in ESIS?

Zie voor de ESIS instellingen voor de DULT koppeling Stappenplan Dultkoppeling, bladzijde 3

14. Waar kan ik informatie vinden over de match statussen van de leerlingen?

Zie voor meer informatie over de verschillende match statussen van de leerlingen het Stappenplan Dultkoppeling, bladzijde 7.

15. Waarom is via Import-Export-Koppelingen het menuonderdeel Dultkoppelingen niet zichtbaar?

Als via Import-Export-Koppelingen het menuonderdeel Dultkoppelingen niet zichtbaar is, zijn er twee mogelijkheden:

 • de gebruiker heeft niet de rol met de rechten voor de toetskoppelingen. Zie voor meer informatie het Stappenplan Dultkoppeling.
 • uw school heeft geen ESIS-B licentie.

16. Welke instellingen moet ik in Cito LOVS aangeven om met DULT aan de slag te kunnen?

Om met DULT aan de slag te kunnen dient u in Cito LOVS enkele instellingen aan te geven. Zie voor meer informatie het Stappenplan Dultkoppeling, bladzijde 3.

17. Worden de resultaten van alle toetsen uit Cito LOVS in ESIS overgenomen?

Van een aantal toetsen uit Cito LOVS worden de resultaten niet in ESIS overgenomen. Hieronder het overzicht van de toetsen die niet via de DULTverwerking ingelezen kunnen worden.

Toets of Toetsversie

Reden

TMT Krt 1 Plattelân

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

TMT Krt 1 Stêd

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

TMT Krt 2 Plattelân

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

TMT Krt 2 Stêd

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Viseon

 

Techniek Theorietoets

Toets voor het voortgezet onderwijs

Techniek Praktijktoets

Toets voor het voortgezet onderwijs

Fonologisch bewustzijn

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Receptieve letterkennis

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Productieve letterkennis

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

SID Spelling

 

SID Woorden lezen

 

Vl - DMT kaart 1

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Vl - DMT kaart 2

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Vl - DMT kaart 3

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Vl - Taal voor kleuters

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Vl - Ordenen

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Vl - Spelling (SVS)

Toets (nog) niet aanwezig in ESIS

Eindtoetsversies van CITO LOVS toetsen

Dit zijn toetsversies die ingevoerd kunnen worden als vaardigheidscores op de CITO LOVS toetsen.

De CITO eindtoets en de standaardscore dient ingevoerd te worden bij de leerlinggegevens. Deze functionaliteit wordt herzien als de voorstellen van het Ministerie over de verplichte eindtoets zijn uitgewerkt.