Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Ik krijg validatiemelding Code van diagnose bevat een waarde die niet voorkomt in codelijst 23. Wat moet ik doen?

Klik hier om het bestand te openen.

2. Stappenplan Overstapdossier voorbereiden en klaarzetten voor andere school/instelling

Voor de uitleg over het Overstapdossier voorbereiden en klaarzetten voor andere school/instelling klik hier.

3. Stappenplan Overstapdossier aanvragen bij een andere school

Indien u een nieuwe leerling op school krijgt, kunt u het overstapdossier van de betreffende leerling aanvragen bij de toeleverende school. Klik hier voor het stappenplan.

4. Stappenplan Overstapdossier inlezen in ESIS

Wanneer u van een toeleverende school een overstapdossier heeft ontvangen, kunt u dit inlezen in ESIS. In dit stappenplan worden de te nemen stappen in ESIS toegelicht. Klik hier voor het stappenplan.

5. Handleiding OSO

Klik hier om de handleiding voor OSO (in ESIS) te downloaden.

6. Wat is Overstapservice Onderwijs?

7. Wat moet ik invullen bij de checklist vragen m.b.t. mijn softwareleverancier?

Ten behoeve van de kwalificatie heeft u van ELD OSO een checklist ontvangen. Deze checklist bevat een aantal vragen die betrekking hebben op de organisatie en het gebruik binnen de school. Er staan ook punten op die betrekking hebben ESIS en de organisatie van de hosting van ESIS. Op alle onderstaande punten kunt u een Ja aangeven omdat deze in de ESIS programmatuur of door Rovict of in de hosting-organsiatie zijn gewaarborgd.

Mijn softwareleverancier faciliteert mij voldoende bij het volgende:

 

5

a

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot het LAS en mogen hierin bewerkingen uitvoeren.

8

b

Toegang tot het LAS is alleen mogelijk als dit technisch (via autorisaties) is geregeld.

9

c

Het wachtwoord moet voldoen aan een minimum lengte, en bevat ten minste 1 hoofdletter en 1 cijfer.

10

d

Iedere handeling die te maken heeft met het voorbereiden van of uitwisselen van het overstapdossier in het LAS wordt gelogd.

11

e

De log-bestanden mogen alleen worden uitgelezen door een hiervoor geautoriseerde medewerker (de beveiligingsverantwoordelijke).

15

f

Software-updates worden pas geïnstalleerd na te zijn getest door de softwareleverancier en met toestemming van de geautoriseerde medewerker op school. Let op: bij webbased systemen wordt die toestemming doorgaans in het contract geregeld.

16

g

Er zijn voldoende back-ups, waarvan de werking regelmatig wordt getest.

14c

h

Uw softwareleverancier staat een onafhankelijke audit toe.

 

Ja

8. Hoe maak ik de relatieschool aan voor kwalificatie OSO?

Klik hier om het bestand te openen.

9. Hoe stel ik het e-mailadres voor berichten OSO in?

Bij Inrichten > Instellingen > OSO overstapdossier stelt u in naar welk e-mailadres ESIS een mail verstuurd als de school een verzoek krijgt om een OSO overstapdossier klaar te zetten.

U kunt hier 3 e-mailadressen opgeven, maar dat is niet verplicht. U dient wel minimaal 1 e-mailadres in te vullen.

Nadat u deze gegevens heeft ingevuld en opgeslagen is het van belang dat u een OSO scherm in ESIS opent (Uitwisseling > OSO-overstapdossier).Alleen dan worden de wijzigingen opgeslagen en krijgt de juiste persoon de e-mail m.b.t. verzoeken om een OSO overstapdossier klaar te zetten.

10. Ik krijg van meer scholen e-mail berichten m.b.t. OSO binnen. Hoe kan dit?

Als er bij Inrichten > Instellingen > OSO overstapdossier geen e-mailadres is ingevoerd dan krijgt diegene die het certificaat voor OSO heeft ingelezen in ESIS de berichten dat er verzoeken zijn om een OSO overstapdossier klaar te zetten.

U kunt dit aanpassen bij Inrichten > Instellingen > OSO overstapdossier door één of meer e-mailadres(sen) toe te voegen. Nadat u deze gegevens heeft ingevuld en opgeslagen is het van belang dat u een OSO scherm in ESIS opent (Uitwisseling > OSO-Overstapdossier). Alleen dan worden de wijzigingen m.b.t. de e-mail adressen opgeslagen en krijgt de juiste persoon de e-mails m.b.t. verzoeken om een OSO overstapdossier klaar te zetten.