Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Hoe zorg ik ervoor dat ik onze schoolrapporten ook kan gebruiken in het nieuwe schooljaar?

Om uw schoolrapporten in het nieuwe schooljaar ook weer te kunnen gebruiken, moet u de rapportageplannen kopiëren naar het nieuwe schooljaar en deze koppelen aan de groepen in het nieuwe schooljaar. Deze stappen staan beschreven in hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding van ESIS Schoolrapport en kunt u uitvoeren nadat de jaarovergang van groepen en leerlingen door de administratie is uitgevoerd. De gebruikershandleiding kunt u downloaden onder Support > ESIS > Downloads op www.rovict.nl.

2. BEHEER: Ik kan een export van een rapportageplan niet importeren?

Dit antwoord is bedoeld voor scholen die zelf het rapport hebben gedefinieerd. Is uw rapport door Rovict gefinieerd, wend u dan tot Support.

De vakonderdelen die u binnen de school in de verschillende rapportageplannen heeft gemaakt, dienen een unieke Korte naam èn een unieke afkorting te hebben. Als er meerdere vakonderdelen met een zelfde Korte naam of afkorting voorkomen in de hulptabel Vakonderdelen (Inrichten > Hulptabellen - Hulptabellen Schoolrapporten), dan kan het voorkomen  dat u rapportageplannen wel kunt exporteren maar niet correct kunt importeren op een andere schoolomgeving. De oplossing hiervoor is, dat u de namen van de vakonderdelen èn de afkortingen aanpast tot een unieke naam en opnieuw de plannen exporteert en weer importeert op de andere school.

Heeft u in de rapportsjablonen gebruik gemaakt van verwijzingen naar de Korte namen van de vakonderdelen, pas dit dan aan in verwijzingen naar het label van het vakonderdeel. Het label mag namelijk wel meerdere keren hetzelfde zijn. Het label van de vakonderdelen kunt u bekijken en aanpassen onder Inrichten > Schoolrapporten - Rapportageplan - Vakonderdelen en vervolgens het vakonderdeel te selecteren en op te klikken.

Werkt deze oplossing niet, neemt u dan contact op met Rovict Support.

U kunt vragen over de module ESIS schoolrapport alleen per e-mail stellen aan support.esis@rovict.nl. Uw vraag wordt alleen in behandeling genomen als u ook de cursus Definiëren ESIS Schoolrapport heeft gevolgd.

3. BEHEER: Als ik Afdrukvoorbeeld kies in het sectie-ontwerp, wordt er wel een pdf scherm geopend, maar er wordt geen afdruk getoond.

Dit antwoord is bedoeld voor scholen die zelf het rapport hebben gedefinieerd. Is uw rapport door Rovict gefinieerd, wend u dan tot Support.

Een afdrukvoorbeeld wordt alleen weergegeven als er minimaal één regel in de Inhoud van het rapportsjabloon wordt geplaatst. Als u dus alleen een kop- of voetregel (Regeldetails – veld Plaats op pagina) in het sjabloon heeft geplaatst, zal er nog geen afdrukvoorbeeld worden getoond.

Voeg dus een regel toe die Plaats op pagina ‘Inhoud’ heeft. U kunt nu wel een afdrukvoorbeeld zien.

4. BEHEER: De smileys worden niet goed getoond. Hoe kan ik dat oplossen?

Dit antwoord is bedoeld voor scholen die zelf het rapport hebben gedefinieerd. Is uw rapport door Rovict gefinieerd, wendt u dan tot Support.

Bij het afdrukken van de smileys worden zowel rechts van de smiley als onder de smiley zwarte lijntjes getoond. Er zijn nieuwe smileys beschikbaar. U kunt contact opnemen met de afdeling Support om deze afbeeldingen voor u te laten vervangen.

5. Kan ik de ESIS omgeving meer keren tegelijk in 1 browser gebruiken?

Het wordt afgeraden om 2 tabbladen ESIS in 1 browser tegelijk open te hebben. Technisch gezien worden bepaalde gegevens in de sessie opgeslagen en andere gegevens worden opnieuw ververst. Als er gegevens zijn die beide tabbladen delen terwijl er wel updates plaatsvinden kan dat leiden tot onvoorspelbaar gedrag of zelfs gegevens verlies.

Mocht u toch ESIS meer keren tegelijk willen gebruiken dan kunt u dit wel doen door met 2 verschillende Internet Browsers te werken. ESIS ondersteunt Internet Explorer en Firefox.

6. Waarom is het archiveren van het ESIS Schoolrapport een stap die u niet moet overslaan?

Klik hier om het bestand te openen.

7. Hoe kan ik in één keer alle schoolrapporten afdrukken?

Klik hier om het bestand te openen.