Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Hoe en waar voer ik de gegevens van de eindtoets in? Voor BO scholen.

Ter ondersteuning aan het invoeren van de Verplichte Eindtoets in ESIS is er een stappenplan ontwikkeld.
Klik hier om het stappenplan te downloaden.

Klik hier voor een korte instructievideo van de Verplichte Eindtoets 2016.

2. Waar moet ik op letten bij het invoeren van toetsresultaten in ESIS

Klik hier om het document te openen.

3. Hoe kan ik de resultaten van de digitale CITO toetsen in ESIS invoeren?

Klik hier voor een nadere uitleg over invoer van digitale CITO toetsen in ESIS.

4. Welke toetsen zijn in ESIS aanwezig?

Onderstaand treft u een overzicht aan van toetsen die in ESIS aanwezig zijn, en tevens door Rovict worden onderhouden. Dit betekent dat Rovict voor deze toetsen de normtabellen onderhoudt. Als gebruiker van ESIS kunt u  de normtabellen niet zelf aanpassen.

Klik hier om een overzicht van de toetsen te downloaden.
Klik hier voor de Toetskalender Citotoetsen.

Voor een voorbeeld kunt u ook de demo bekijken:

Klik hier voor de demonstratie Toetsgebruik onderhouden (01:06)

5. Hoe is te verklaren dat het behaalde Cito niveau "niet lijkt te sporen" met de DL en DLE van de leerling?

Klik hier voor de toelichting

6. Wat is het verschil tussen DL en DLE?

Klik hier voor de toelichting.

7. ESIS geeft een andere normering dan de handleiding van Cito. Hoe kan dat?

In ESIS worden de normeringen van het Cito LOVS programma gehanteerd en niet de normeringen uit de handleiding. ESIS werkt, net als Cito LOVS, met twee decimalen achter de komma. In de handleiding wordt gewerkt met afgeronde gehele getallen, hierdoor kan een verschil optreden.

Voor meer informatie dient u contact op te nemen met Cito.

Enkele voorbeelden van verschillen tussen ESIS (en Cito LOVS) en de handleiding zijn:
BL 2011
E4 S+V2
RS 22 ESIS geeft C niveau - Handleiding Cito geeft D niveau

SP 2011
E7 S+V2
RS 32 ESIS geeft E niveau - Handleiding Cito geeft D niveau

TL – Leestechniek
E3 S+V2
RS 36 ESIS geeft D niveau - Handleiding Cito geeft C niveau.

8. Hoe kan het dat toetsen niet op overzichten getoond worden?

Op toetsoverzichten, en managementoverzichten, wordt de laatste toets getoond. Als een toets wél is toegevoegd maar vervolgens zijn er geen toetsresultaten ingevuld, en dit is de laatste toets, dan wordt de toets niet op een overzicht getoond. U dient in dit geval de toets zonder toetsresultaten te verwijderen.

9. Hoe registreer ik de resultaten van de Entreetoetsen?

Klik hier voor de toelichting.

10. Hoe zet ik de entreetoetsen in ESIS aan?

Klik hier om het bestand te openen.

11. Hoe en waar voer ik als SO school de gegevens van de eindtoets in?

Klik hier voor de toelichting.

12. Hoe weet ik of het aantal leerlingen zonder geldige score klopt in het inspectieoverzicht en om welke leerlingen het gaat?

Klik hier om het bestand te openen.

13. Bij Onderwijs DL aanpassen staat DL goed, maar bij toetsresultaten niet. Wat kan ik doen om dit op te lossen?

Klik hier om het bestand te openen.

14. Er zijn kleine niveauverschillen tussen ESIS en de handleiding van CITO. Hoe kan dat?

Klik hier om het bestand te openen.

15. Waarom wordt de versie E8 TBV niet getoond in de toetsoverzichten?

Klik hier om het document te openen.

16. Hoe voer ik een toetsresultaat in het vorige schooljaar in?

Klik hier om het bestand te openen.