Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Waarom zie ik geen groep/klas of scoreformulier voor de afname?

Met de rol van groepsleerkracht/docent kunt u de SCOL invullen voor de groep/klas waartoe u de autorisatie hebt gekregen. Als u geen knop <Scoreformulier> ziet of u kunt uw groep niet selecteren, meld dit dan bij de beheerder van uw school. Deze kan u de benodigde rechten toekennen.


Een andere oorzaak kan zijn, dat er nog geen nieuwe afname is klaargezet. Dit doet de beheerder door op de betreffende afname een nieuw EDEXML of Magister/SOM  bestand te importeren. Zolang dat niet is gebeurd, kunt u de afname niet kiezen.