Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Hoe wordt het afnamemoment omgezet?

Bij het scoreformulier en de overzichten worden in de selectievelden Schooljaar en Afname automatisch de meest recente afnamemomenten getoond. Dit gebeurt op basis van de datum van de server waarop het SCOL-programma geïnstalleerd is. 

Er zijn twee belangrijke data waarop de selectievelden geüpdate worden: 
1 augustus (najaar): Op deze datum gaat het nieuwe schooljaar voor het SCOL-programma van start. Voor het SCOL-programma is het belangrijk dat na 1 augustus nieuwe EDEX-bestanden ingelezen worden. Pas na het inlezen van de EDEX-bestanden zal de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar goed in SCOL staan.
1 januari (voorjaar): Op deze datum gaat in het SCOL-programma het tweede afnamemoment van start. Voor het SCOL-programma is het belangrijk dat ook na 1 januari nieuwe EDEX-bestanden ingelezen worden. Pas na het inlezen van de EDEX bestanden wordt de tweede afname van het schooljaar aangemaakt. Het selectieveld Afname wordt dan dus omgezet van 1 Najaar naar 2 Voorjaar.

Bij de kiezer voor schooljaar en afname op het scherm Systeembeheer>EDEX inlezen zullen steeds de huidige, één volgende en twee voorgaande afnames te selecteren zijn ten opzichte van de omzetdata (zie boven).
Een voorbeeld: op 1 september 2010 zullen bij de afnamekiezer op het scherm Systeembeheer>EDEX inlezen vier opties getoond worden:
2010-2011 2 Voorjaar
2010-2011 1 Najaar
2009-2010 2 Voorjaar
2009-2010 1 Najaar
De betreffende afname wordt echter alleen zichtbaar voor de leerkracht/docent als er ook een EDEX op die afname is geïmporteerd.
Het is dus zeer belangrijk dat u een nieuwe set EDEX-gegevens inleest bij de overgang naar het volgende afnamemoment. Doet u dit niet, dan is het nieuwe afnamemoment niet beschikbaar.

NB: In de VO versie van SCOL betreft deze beschrijving niet de EDEX bestanden, maar Magister/SOM bestanden.

2. Hoe kan ik een nieuw afnamemoment beschikbaar maken?

Door het inlezen van nieuwe EDEXML of Magister/SOM bestanden op de juiste afname, worden de scoreformulieren van het nieuwe afnamemoment (voorjaar / najaar) beschikbaar. Raadpleeg voor het aanmaken van EDEXML of Magister/SOM en het inlezen hiervan de handleiding van uw leerlingadministratiesysteem en de configuratiehandleiding van SCOL. Deze kunt u downloaden vanaf de SCOL Downloads op deze website.