Ruimte voor Onderwijs


Terug naar overzicht

1. Geen bolletjes bij categorie (PO: groep1)

Leerjaar 1 is een aparte groep leerlingen binnen de SCOL. Voor deze groep is de normering niet van toepassing. Er is in het ontwerp geen rekening gehouden met groepen leerlingen die binnen een onderwijsvariant (BO, SO, VO) geen of een andere normering krijgen.
Gekozen is voor de volgende oplossing:

- in het leerlingoverzicht SCOL score worden de 'open/groene' rondjes per categorie niet getoond bij de leerjaar 1 leerlingen. Ook worden de uitroeptekens bij te vaak nooit/zelden niet getoond. De normgroep blijft ook leeg. Totaalscore wordt wel getoond.

- bij het Leerlingoverzicht Schoolloopbaan worden de uitroeptekens bij de leerjaar 1 leerlingen niet getoond. Daarnaast blijft de normgroep (open/groene rondjes) leeg.

- tot slot worden in de berekening van het Schooloverzicht Schooljaren de leerjaar 1 leerlingen niet meegenomen. Daarnaast wordt onder aan dit overzicht een regel toegevoegd: Leerjaar 1 leerlingen worden niet in de berekening van dit overzicht meegenomen. 

2. Ik zie niet alle leerkrachten/docenten die gekoppeld zijn aan een groep/klas terug op de overzichten.

Een leerkracht/docent wordt op de overzichten getoond, als de leerkracht/docent geimporteerd is middels EDEX of Magister/SOM bestand en gekoppeld is aan een klas/groep. Een nieuwe gebruiker (Systeembeheer -> Gebruikersbeheer -> Nieuwe gebruiker) wordt op overzichten getoond als deze bij het veld leerkracht/docent gekoppeld wordt aan een naam die bekend is uit de import. 

Is de leerkracht/docent die u mist op de overzichten niet meegekomen met de import, dan kunt u opnieuw een EDEX/Magister/SOM bestand maken en importeren en de nieuwe gebruiker koppelen aan de gewenste groep/klas.

Een leerkracht/docent wordt niet op de overzichten getoond, als deze gebruiker niet in het importbestand aanwezig was en voor hem een nieuwe gebruiker is aangemaakt met de optie 'Geen leraar'. Ook al krijgt die gebruiker de rol van groepsleerkracht/docent.

De namen die boven de overzichten verschijnen bepaalt u dus door middel van het koppelen van geïmporteerde leerkrachten/docenten aan de groepen/klassen van de betreffende afname.