Ruimte voor Onderwijs

COTAN-beoordeling voor Burgerschap Meten

Het meetinstrument Burgerschap is door de Commissie Testaangelegenheden Nederland, COTAN, beoordeeld.
De COTAN is positief over de uitgangspunten van het instrument, de kwaliteit van het materiaal en de handleiding. Hetzelfde geldt voor de betrouwbaarheid van het meetinstrument.

Voor groep 8 van het PO en leerjaar 3 van het VO zijn de gehanteerde normen gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef. Dit geldt echter niet voor groep 7 van het basisonderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De COTAN is van mening dat nog onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het beoogde begrip burgerschap wordt gemeten.
De volledige COTAN-beoordeling kunt u hier vinden. 

 

Terug naar het overzicht