Ruimte voor Onderwijs

Extra vraag bij Monitor SCOL

In de Monitor Sociale Veiligheid worden de leerlingen bevraagd naar hun beleving van sociale veiligheid. Het kan zijn dat een leerling in een sociaal onveilige situatie de behoefte heeft om hierover verder te praten.

Afgelopen jaar hebben we onder gebruikers van de SCOL gepeild of ze het zinvol zouden vinden wanneer we voor de leerling zo'n vraag in de MSV zouden opnemen. De reactie was positief.

In oktober 2019 is het zover. Dan zullen we de vraag "Ik wil hier met één van de juffen of meesters over praten" toevoegen aan de Monitor Sociale Veiligheid. De MSV is een onderdeel van de LeerlingSCOL.

Vertrouwen en veiligheid is hierbij geboden:

  • alleen de vertrouwenspersoon is op de hoogte
  • de vraag is géén onderdeel van het meetinstrument
  • de school moet zelf een protocol hierover afspreken.

Lees hier het volledige bericht.

Terug naar de homepage