Ruimte voor Onderwijs

Extra vraag SCOL over Veiligheid

In aanvulling op de Monitor Sociale Veiligheid bij de SCOL kunt u er nu voor kiezen om een extra vraag af te nemen, waarmee de leerling aangeeft of hij behoefte heeft om verder te praten over de eigen sociale (on)veiligheid of die van anderen.
Aan het einde van de MSV-vragenlijst krijgt de leerling dan de vraag: Ik wil hier met één van de juffen of meesters over praten. De leerling kan antwoorden met Ja, dat wil ik of Nee, dat hoeft niet. Als de leerling met Ja antwoordt, krijgt hij de vraag: Ik wil praten met. De leerling kan dan kiezen voor Met mijn eigen juf of meester of Liever met iemand anders.

De gebruiker met de rol van vertrouwenspersoon kan op een apart overzicht zien welke leerlingen een gespreksverzoek hebben gedaan.

Kijk ook op SCOL.nl

Terug naar de homepage