Ruimte voor Onderwijs

Handig maken van Prognoses

Deze export levert een prognose van het aantal inschrijvingen op de eerstvolgende 1 oktober-datum.  De export bestaat uit een telling en een controlelijst en kan in csv- en Excelformaat gemaakt worden. Bekijk de instructievideo. Een uitgebreide toelichting vind je in de ESIS Help.

Terug naar de homepage