Ruimte voor Onderwijs

Bericht van BRON

Niet vergeten: herzien schooladvies ook in BRON.


Heeft de leerling de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet je het schooladvies opnieuw overwegen. Het schooladvies mag alleen naar boven toe worden bijgesteld.
Registreer het ‘herzien schooladvies’ in Modules > Leerlingen > Leerlingenadministratie > Inschrijvingen Extra en wissel dit uit met BRON. Het advies dat de leerling eerder gekregen heeft, mag niet verwijderd worden!

Terug naar de homepage