Ruimte voor Onderwijs

Resultatenkoppeling BoomTestcentrum

Alle Boom-toetsresultaten worden nu dagelijks automatisch ingelezen in Dashboard Mijn Groep.
Dit betekent dat je straks de Boom LVS-toetsen niet alleen in het Boom testcentrum kunt scoren, normeren, rapporteren en analyseren, maar dat de resultaten van jouw leerlingen op de Boom-toetsen automatisch in het Dashboard Mijn Groep van ESIS worden getoond.


Resultatenkoppeling


Werkt je school met de toetsen van Boom? Bijvoorbeeld met Boom LVS Rekenen-Wiskunde, Boom LVS Begrijpend Lezen, Spelling of Hoofdrekenen, dan kunnen jullie nu gebruik maken van de resultatenkoppeling tussen Boom en ESIS.

Met deze koppeling worden iedere nacht de leerlinggegevens uit ESIS ingelezen in Boom en worden de toetsresultaten uit Boom ingelezen in ESIS. De resultaten kan je vervolgens in het Dashboard Mijn Groep van ESIS raadplegen.


Stappenplan


In het Stappenplan leggen we uit hoe je de koppeling activeert. Een klusje voor een ESIS-gebruiker met de rol Directie of Applicatiebeheerder. Alleen zij kunnen de koppeling in ESIS (de-) activeren.


Gebruikershandleiding


In de nieuwe versie van de Gebruikershandleiding Dashboard Mijn Groep (te vinden in de ESIS Help) lees je hoe je de resultaten zichtbaar maakt in Dashboard Mijn Groep en hoe de resultaten getoond worden (paragraaf B.10.3 en C.3). 
De resultaten voor de vaardigheid Technisch lezen worden nog niet meteen ingelezen. Die volgen naar verwachting in de tweede helft van juni.

Terug naar de homepage