Ruimte voor Onderwijs

AVG

Rovict voldoet aan de nieuwe maatregelen rondom de privacywetgeving. In mei ontvangt het bevoegd gezag van alle scholen die met ESIS, de SCOL of Burgerschapmeten werken de Verwerkersovereenkomst. Rovict hanteert de Verwerkersovereenkomst die in het verlengde van het landelijk privacyconvenant is vastgesteld. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG.
Zie bv. ook Privacyconvenant.nl.

Terug naar de homepage