Ruimte voor Onderwijs

Verzuim melden in ESIS

Vanaf 1 januari 2017 gaan de eerste scholen in het primair onderwijs verzuim digitaal melden via het verzuimregister van DUO. Het verzuim komt hierdoor beter in beeld. Met de leerplichtambtenaar kan de school nu sneller actie ondernemen om de verzuimende leerling weer terug te begeleiden naar school.

Digitaal melden verzuim

Het verzuimregister van DUO maakt het digitaal melden van verzuim mogelijk. Het vervangt de huidige werkwijze (meldingen via telefoon en e-mail) en leidt tot een lastenvermindering voor de scholen en de gemeenten. Zo hebben scholen één locatie om een verzuimmelding in te voeren in plaats van aanlevering via diverse kanalen bij verschillende gemeenten. En gemeenten krijgen alle verzuimmeldingen gestandaardiseerd via één centrale plek aangeleverd. Uiteraard blijft direct contact tussen school en leerplichtambtenaar mogelijk.

Gefaseerde invoering

De aansluiting van de sector PO op het verzuimregister van DUO gebeurt in twee stappen. Vanaf 1 januari 2017 starten ongeveer 10% van de PO-scholen en alle (V)SO scholen. Deze eerste fase wordt beschouwd als een pilot. Vanaf 1 april 2017 sluiten alle overige PO-scholen aan.


Zie voor meer informatie over deze maatregel de website van DUO: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verzuim/verzuim-digitaal-melden.jsp

Terug naar het overzicht