Ruimte voor Onderwijs

ESIS

Alles wat u wilt weten en communiceren over een leerling, maar ook de organisatie van de lessen en de groepsindelingen doet u met ESIS. Tevens levert ESIS een rijke hoeveelheid aan overzichten, waarmee op managementniveau de juiste besluiten genomen kunnen worden.

Kortom, ESIS is het meest complete leerlingadministratie- en leerlingzorgprogramma in Nederland.

Het ondersteunt de leerkracht, de schooldirecteur, de administratief medewerker, de ib’er en de bovenschoolse manager bij hun dagelijkse taken. 

ESIS bestaat uit verschillende modules, die apart te gebruiken zijn.

ESIS-A

  • ESIS-A is de basis en tevens ook de kern. In dit onderdeel worden de leerlingen ingeschreven en vindt de uitwisseling met BRON plaats waarmee de bekostiging wordt veiliggesteld. Zonder geld geen school.

ESIS-B

  • Met ESIS-B worden alle zaken geregeld die van belang zijn voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Hierin vindt de uitgebreide dossiervorming plaats en wordt op veel manieren de groei van leerlingen inzichtelijk gemaakt.

ESIS-B is uit te breiden met verschillende onderdelen. ESIS-B is dan ook het onderdeel dat voortdurend groter wordt en verbetert.

ESIS Schoolrapport

  • ESIS Schoolrapport: het leerlingrapport gegenereerd uit ESIS in de vormgeving zoals u die wenst.

ESIS Groepsplannen

  • ESIS Groepsplannen: dé module die de leerkracht ondersteunt bij de organisatie van de lessen.

ESIS Managementoverzichten

  • ESIS Managementoverzichten: waarmee de schooldirecteur met een paar klikken ziet waar de aandachtspunten binnen de school zitten.

Geïnteresseerd?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.
U kunt ook bellen met 035 603 60 80.

Uw gegevens