Ruimte voor Onderwijs

ESIS Dossier

In het dossier van ESIS regel je alle zaken die van belang zijn voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Hierin vindt de uitgebreide dossiervorming plaats en wordt op veel manieren de groei van leerlingen inzichtelijk gemaakt.

Het belangrijke onderdeel voor de leerkracht van ESIS Dossier is het onderdeel Dashboard Mijn Groep. Hier heeft de leerkracht in één oogopslag een overzicht van alle leerlingen in de groep en welke aandachtspunten er per kind per onderdeel liggen. Van medicijngebruik tot uitstroombestemming, van absentie tot de kernvakken. Hiervandaan klikt de leerkracht door naar de achterliggende informatie.
Het Dashboard Mijn Groep is dus het onmisbare vertrekpunt voor elke leerkracht.

ESIS-B is het leerlingdossier van een kind. Hierin is de hele schoolloopbaan terug te vinden. Het leerlingdossier is dan ook het onderdeel waar zowel de leerkracht als de ib’er veelvuldig mee werkt. 

Maar ESIS Dossier is ook de module waar alle toetsen ingevoerd worden en waar de voortgang van diverse groepen door de jaren heen gevolgd wordt.

Bijvoorbeeld:

  • Invoeren van itemscores bij toetsen
  • Bijstellen van de vaardigheidsscore van een leerling
  • Indelen van diverse niveaugroepen – ook door leerjaren heen – in de module Groepsplannen
  • Samenstellen van een leerlingdossier voor het samenwerkingsverband: ESIS geeft veel keuzemogelijkheden.
  • Relevante gegevens uit ESIS-A, zoals bv. de absentie of medicijngebruik, staan al klaar in het Leerlingdossier.

Het ESIS Dossier groeit en vernieuwt voortdurend.

Werk je eenmaal met ESIS, dan vind je in de ESIS Help tal van handige instructiefilmpjes.

Geïnteresseerd?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.
U kunt ook bellen met 035 603 60 80.

Uw gegevens