Ruimte voor Onderwijs

Opbrengstgericht werken met Groepsplannen in ESIS

De module Groepsplannen ondersteunt leerkrachten, de Intern begeleider en andere betrokkenen bij  het opbrengstgericht werken met groepsplannen volgens de cyclus Waarnemen-Begrijpen-Plannen- Uitvoeren.

De leerkracht analyseert met behulp van de module de resultaten en onderwijsbehoeften binnen de  groep, deelt de leerlingen in bij niveaugroepen binnen de groep en plant het onderwijsaanbod voor de  diverse niveaugroepen. 

De module kent een duidelijk samenhang met het Ontwikkelingsperspectief. Er is een volledige  integratie met het leerlingdossier, waarin alle individuele informatie uit de groepsplannen per leerling  geordend en inzichtelijk gemaakt wordt. Hierdoor is de module Groepsplannen een krachtig, efficiënt  en tijdbesparend instrument.

Huidige ontwikkelingen

De modules Ontwikkelingsperspectief en Groepsplannen worden momenteel verder ontwikkeld door:

  • de relaties tussen die twee te versterken: factoren bevorderend en belemmerend en  onderwijsbehoeften hoeven nog maar op één plek te worden beschreven;
  • vaardigheidsgroei (Cito-vaardigheidsscore) direct in het groepsoverzicht in beeld te brengen;
  • de mogelijkheid te geven om te evalueren op individueel-, subgroep- en groepsniveau, aan de  hand van de methode-onafhankelijke resultaten;
  • arrangementen en leerlijnen op schoolniveau te kunnen beschrijven en deze in de  groepsplannen te kunnen gebruiken.

Werk je eenmaal met ESIS, dan vind je in de ESIS Help ook over het onderdeel Groepsplannen handige instructiefilmpjes.

Geïnteresseerd?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.
U kunt ook bellen met 035 603 60 80.

Uw gegevens