Ruimte voor Onderwijs

Basispoort – Koppeling met uitgeverijen

ESIS kent een koppeling met Basispoort. Met deze koppeling worden de leerling-, leerkracht- en groepsgegevens vanuit ESIS overgezet naar Basispoort. Basispoort zorgt er vervolgens voor dat deze gegevens in de verschillende educatieve applicaties van de aangesloten uitgeverijen terechtkomen. Zo hoeft u niet meer bij iedere administratieve wijziging de gegevens zelf handmatig via EDEXML over te zetten.

Momenteel zoekt Rovict samen met de uitgeverijen naar een manier om de koppeling uit te breiden met het inlezen in ESIS van de behaalde methodetoetsresultaten. Maar wel zodanig dat dit recht doet aan de behaalde toetsresultaten.

  • Als een leerling een toets heeft gemaakt in een applicatie van één van de gekoppelde uitgeverijen, dan kan het toetsresultaat automatisch via de koppeling in ESIS terechtkomen. Rovict hecht er daarbij sterk aan, dat wat de leerkracht in ESIS te zien krijgt, voor hem van betekenis en zinvol is. En daar zit ‘m de kneep.
  • Methodetoetsen hebben een heel andere functie dan methode-onafhankelijke toetsen. Methodetoetsresultaten kunnen alleen juist worden geïnterpreteerd door iemand die de methode goed kent. Deze toetsen zijn niet gevalideerd en genormeerd en kun je niet zondermeer afzetten tegen methode-onafhankelijke toetsresultaten. Daarnaast verschillen de methodetoetsen onderling van doel en betekenis: ze kennen verschillende scoringsmethodes, hebben een verschillend bereik in wat getoetst wordt, wat betreft leerdoelen en tijd, hebben verschillende plaatsen in het leerproces (instap-, tussen- en uitstaptoetsen) en kunnen op een verschillend niveau toetsen.
  • Wat de leerkracht in ESIS terugziet van deze resultaten mag hem niet op het verkeerde been zetten bij de beslissingen die hij moet nemen voor wat betreft onderwijsplanning en de interpretatie van vorderingen.
  • Rovict wil hier daarom met een gedegen en correcte oplossing komen die niet alleen mooi en handig lijkt, maar ook deugt. Wij zoeken hard naar die oplossing. Dat doen wij in overleg met onze Klankbordgroep IB en de uitgeverijen.

Wilt u hier niet op wachten en nu al tussenresultaten in ESIS registreren, dan kan dat door gebruik te maken van Invoerlijsten in ESIS. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brochure Methodetoetsen en invoerlijsten. Heeft u hiervoor belangstelling, stuurt u dan een e-mail naar info@rovict.nl

U kunt zelf in ESIS via ‘Beheer-Koppelingen’ de gewenste koppeling activeren.