Ruimte voor Onderwijs

Koppeling met Cito – DULT

DULT is een afkorting voor Digitale Uitwisseling van Leerlinggegevens en Toetsresultaten. Via de DULT-koppeling komen de gegevens uit het CITO Volgsysteem geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk in ESIS-B. De DULT-koppeling is een belangrijk hulpmiddel voor scholen die met het CITO Volgsysteem én met ESIS-B werken.

Goed om te weten

  • De toetsresultaten vanuit het CITO Volgsysteem worden automatisch overgezet naar ESIS-B.
  • De toetsresultaten die overgezet worden met behulp van de DULT-koppeling bevatten ook de resultaten van de digitale toetsen.
  • CITO biedt de resultaten aan op toetsniveau; dit wil zeggen dat itemscores of categoriescores niet overgezet worden met behulp van de DULT-koppeling.
  • De DULT-koppeling is alleen beschikbaar voor scholen die jaarlijks een onderhoudscontract met CITO afsluiten.
  • De toetsresultaten van CITO komen in ESIS beschikbaar voor het gebruik in het Dossier, Ontwikkelingsperspectief, ESIS Schoolrapport, Bovenschoolse overzichten, DLE-DL-overzichten, OKR, DOD, ELD, overzicht Opbrengsten en inspectienormen, etc.
  • De overgezette toetsresultaten worden in ESIS-B voorzien van DLE’s.
  • De DULT-koppeling stelt Rovict gratis ter beschikking.
  • Het activeren van de DULT-koppeling kan iemand doen binnen uw school/bestuur die door ons daarvoor is opgeleid. Neemt u contact op via 035 603 60 80 of info@rovict.nl wanneer u meer over deze DULT-instructie wilt weten.