Ruimte voor Onderwijs

Koppeling met BRON

De koppeling met BRON zorgt voor de wettelijk noodzakelijke uitwisseling met DUO. Het is de koppeling die telkens gebruikt moet worden wanneer een leerlinggegeven wijzigt en die essentieel is voor de financiering van de school. De koppeling met BRON is tweezijdig: u krijgt ook een terugkoppeling.

Koppeling met OSO

Met OSO wordt de Overstapservice Onderwijs bedoelt, waarmee meteen gezegd is wat OSO doet, namelijk alle relevante gegevens van een kind uitwisselen met een vervolgschool. Dat kan van de ene basisschool naar de andere basisschool zijn, maar ook van een basisschool naar het voortgezet onderwijs.