Ruimte voor Onderwijs

Koppeling Samenwerkingsverband

Tussen ESIS en applicaties voor Passend Onderwijs is een koppeling gemaakt: Kindkans en Onderwijs Transparant. Deze applicaties ondersteunen samenwerkingsverbanden bij het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg. Met de koppeling tussen ESIS en Kindkans en ESIS en Onderwijs Transparant kunt u:

  • aanvragen aanmaken en versturen naar Kindkans/Onderwijs Transparant;
  • de statuswijzigingen van een aanvraag in Kindkans/Onderwijs Transparant volgen in ESIS;
  • (onvolledige) aanvragen in ESIS aanvullen en nogmaals versturen.

Het is de bedoeling om ook een gelijksoortige koppeling Grippa te realiseren. Ook Grippa is een systeem dat door samenwerkingsverbanden gebruikt wordt.