Ruimte voor Onderwijs

Koppeling Samenwerkingsverband

Tussen ESIS en Kindkans is een koppeling gemaakt. Kindkans is een applicatie voor Passend Onderwijs. Kindkans ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg. Met de koppeling tussen ESIS en Kindkans kunt u:

  • aanvragen aanmaken en versturen naar Kindkans;
  • de statuswijzigingen van een aanvraag in Kindkans volgen in ESIS;
  • (onvolledige) aanvragen in ESIS aanvullen en nogmaals versturen.

Het is de bedoeling om een gelijksoortige koppeling met Onderwijs Transparant en Grippa te realiseren. Dit zijn systemen die ook door samenwerkingsverbanden gebruikt worden.